Questions

تیم تخصصی سام پارس اکسیر برای پاسخگویی به سوالات شما آماده است. شما می‌توانید پاسخ پر تکرارترین سوالاتی که توسط مخاطبان پرسیده می‌شود را مشاهده نمایید.

در این قسمت سعی شده است با ساده ترین زبان به سوالات پرتکرار پاسخ داده شود.

اگر پاسخ خود را نیافتید با تیم پشتیبانی سام پارس اکسیر تماس بگیرید یا سوال مورد نظر خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

کروماتوگرافی یک روش فیزیکی است که برای جداسازی مخلوط های پیچیده استفاده می شود. (مخلوطی از اجزای مختلف با سرعت های متفاوتی از طریق سیستم شسته می شود.)

اگر از سیال حامل، شرایط عملیاتی و مواد جاذب مناسب استفاده شود، می توان از کروماتوگرافی برای خالص سازی مواد فرار استفاده کرد.

کروماتوگرافی گازی فقط به صورت ستونی قابل انجام است . (این می تواند کروماتوگرافی گازی جامد یا کروماتوگرافی گازی مایع باشد.)

در کروماتوگرافی فاز متحرک می تواند از مایع یا گاز تشکیل شده باشد.

اکسید منیزیم، سیلیکاژل، آلومینا فعال و همه نمونه هایی از جاذب ها در جذب ستونی هستند به جز پرمنگنات پتاسیم.  برخی دیگر از جاذب ها نشاسته و خاک سیلیسی خالص شده با کروماتوگرافی هستند.

 در کروماتوگرافی ستونی، فاز ساکن از جامد و فاز متحرک از مایع ساخته شده است. ( این در یک ستون شیشه ای بلند انجام می شود )

کروماتوگرافی گازی جامد بر اساس جذب مواد گازی روی سطح جامد است( برای جداسازی گازهای کمیاب مفید است.)

 احتباس قوی املاح قطبی، وقوع تغییرات کاتالیزوری و  ایتکه برای طیف بسیار وسیعی از اجزا قابل استفاده نیست. اما طول عمر کروماتوگرافی گازی جامد طولانی است. ( می توان از آن برای ایزومرهای هندسی استفاده کرد.)

توانایی تشخیص مواد بر اساس اندازه آنها. غربال های مولکولی توانایی تشخیص مواد را بر اساس اندازه آنها دارند. از این ویژگی می توان در جداسازی مولکول های ساختار خطی از مولکول های حجیم استفاده کرد.

 در لامپ تنگستن هالوژن ،ید به شیشه پرکننده معمولی اضافه می شود و در لامپ رشته تنگستن ،رشته تنگستن در یک حباب شیشه ای پر از گاز بی اثر یا خلاء محصور می شود.

برای تعیین جرم نسبی اتم ها و مولکول ها از طیف سنج های جرمی استفاده می شود

به دلیل جذب گرما خراب می شوند که منجر به تغییر ژلاتین می شود با جذب گرما در اثر تغییر ژلاتین خراب می شوند. (سفید شدن رنگ رخ می دهد.)

در طیف سنج جرمی، نمونه ای که قرار است آنالیز شود با الکترون بمباران می شود در نتیجه یون ها تولید می شوند.

در طیف سنج جرمی، یون ها را بر اساس نسبت جرم به بار جدا می کند بنابراین، نسبت جرم به بار، برابر با جرم است. 

در طیف سنج جرمی، یون ها با شتاب دادن به آنها از طریق میدان الکتریکی و مغناطیسی دسته بندی می شوند.( رکورد تعداد انواع مختلف یون را طیف جرمی می نامند)

هیچ دو مولکولی دقیقاً به یک شکل تکه تکه و یونیزه نمی شوند به این ترتیب مولکول های مختلف در یک مخلوط پیچیده شناسایی می شوند.

روش طیف سنجی جرمی با تبدیل نمونه به حالت گازی شروع می شود. (این کار توسط فرآیندهای شیمیایی انجام می شود.)

یون های مثبت با جرم خاص از شکاف عبور کرده و به صفحه جمع کننده می رسند. این یون ها اندازه گیری می شوند.

ستون ترکیبی برای جداسازی پیک های آرگون و اکسیژن استفاده می شود اکسیژن به دلیل واکنش کاتالیزوری با هیدروژن حذف می شود.. هیدروژن به عنوان گاز حامل استفاده می شود، بنابراین فقط پیک آرگون شسته می شود