آنالیز GC – MS چیست؟

آنالیز GC – MS چیست؟

آنالیز GC – MS چیست؟

آنالیز GC – MS  یا همان کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی یک روش آنالیز است که از ترکیب ویژگی های کروماتوگرافی گازی و طیف سنج جرمی برای شناسائی مواد مختلف در نمونه استفاده می کند.  آنالیز GC-MS یکی از رایج‌ترین روش‌های جدا سازی برای نمونه‌های مایع، گازی و جامد است که دارای ترکیبات فرار یا نیمه فرار باشند. دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی، دستگاه‌ی پرکاربرد برای مشخص کردن ترکیبات و بدست آوردن مقدار هر یک از ترکیبات در نمونه‌ مجهول استفاده می‌شود.

آنالیز GC-MS یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش های جداسازی است. کروماتوگرافی گازی یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه گیری اجزای فرار به کار می رود. این روش سریع و ساده است و برای تشخیص ناخالصی های موجود در یک ماده فرار یا مقادیر کم مواد ضد آفت در پوست میوه جات و اندازه گیری های گازها و آلودگی مواد به کار می رود.

در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می گیرد. در این روش گاز حامل، مخلوط را درون ستون حرکت می دهد و بین دو فاز در حالت تعادل (گاز-مایع) اجزا تشکیل دهنده مخلوط توزیع می شوند. بنابراین فاز متحرک اجزا تشکیل دهنده نمونه را به طرف بیرون ستون حرکت می دهد و هر مولکولی که با ارتباط سست تر جذب ستون شده است، زودتر و جزیی که قدرت جذب بیشتری با ستون دارد، دیرتر از ستون خارج می شوند. بنابراین، اجزا مخلوط از یکدیگر جدا می شوند.

آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی GC-MS

کاربرد آنالیز GC-MS

 • آنالیز ترکیبات نفتی و PAH
 • آنالیز میزان باقی‌مانده سموم کشاورزی در نمونه‌های پسماند و بافت جانداران
 • اندازه گیری ترکیبات آلی فرار
 • میزان پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs) در روغن ، آب و خاک
 • اندازه گیری ترکیبات پلی کلرو فنول ها
 • شناسایی ترکیبات اسانس ها
 • آنالیز و شناسایی کیفی مواد مشکوک
 • آنالیز، شناسایی و اندازه‌گیری اسانس‌های روغنی و عصاره‌های گیاهی

مزیت آنالیز GC-MS

 • تعیین سطوح بسیار کم از آلودگی های آلی
 • توانایی تعیین مقدار آنالیت ها

محدودیت ها

 • قابل استفاده تنها برای نمونه های بخار یا نمونه های قابل تبخیر
 • پایداری حرارتی نمونه ها تا در هنگام گرم شدن تخریب نشوند

امیدواریم این مقاله در بالا بردن اطلاعات در مورد آنالیز GC – MS به شما کمک کرده باشد. دستگاه  آنالیز GC – MS توسط سام پارس اکسیر قابل تامین و سفارش می باشند. شما می توانید با مراجعه به سایت سام پارس اکسیر دستگاه کروماتوگرافی خود را در کمترین زمان و بالاترین کیفیت قطعه تامین کنید.

نظر
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو
دسته بندی