اسپکتروفتومتر uv-vis چیست؟

اسپکتروفتومتر uv-vis چیست؟

اسپکتروفتومتر uv-vis چیست؟

اسپکتروفتومتر uv-vis برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری بکار می رود. اسپکتروفتومتری شاخه ای از علم اسپکتروسکوپی است و اسپکتروسکوپی شاخه ای از علوم است که در آن طیف های تابش الکترومغناطیسی به صورت تابع ای از فرکانس یا طول موج مورد مطالعه می گردد.

یکی از علومی که تاثیر گسترده ای بر روی حوزه وسیع ای از علوم و تکنولوژی گذاشته است اسپکتروفتومتری می باشد. اسپکتروفتومتری مطالعات کمی برهمکنش تابش فرابنفش، مرئی و فروسرخ با ماده است. کم و کیف این برهمکنش ها تماما به خواص فیزیکی ماده بستگی دارد. به عنوان مثال آیا ماده مورد نظر شما سطح صاف یا غیرصافی دارد؟ آیا خالص است یا ناخالصی دارد؟ آیا شفاف است یا کدر؟ تمامی این خواص بر روی کم و کیف برهمکنش نور با ماده مورد مطالعه شما تاثیر می گذارد. اسپکتروفتومتری برای کمی سازی خواص ذکر شده نیز به کار می رود.

اسپکتروفتومتر uv-vis نوعی دستگاه اسپکتروگرافیک است که برای اسپکتروفتومتری مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع اسپکتروسکوپی مطالعه جذب و نشر نور یا دیگر تابش ها توسط ماده و بستگی این فرایند ها به طول موج تابش است.

اسپکتروفتومتری برهمکنش نور با ماده را مورد بررسی قرار می دهد. وقتی نور به ماده برخورد می کند می تواند توسط ماده جذب شود، بازتابیده شود، پراکنده شود  یا از آن عبور کند.

اسپکتروفتومتر uv-vis
انواع اندازه گیری اسپکتروفتومتری

انواع مختلف اندازه گیری های اسپکتروفتومتری شامل بازتاب طیفی، عبوری، جذبی و نشری و پراشی و فلورسانسی می باشد. هر کدام از این روش ها می تواند به عنوان خواص اپتیکی -پدیده شناسی ماده طبقه بندی گردد. اندازه گیری های اسپکتروفتومتری همچنین می تواند برای بررسی خواص فیزیکی و ذاتی مواد مثل شاخص پراش، ضریب تضعیف بکار رود. بنابراین از صنایع ساخت اپتیک های بکار رفته در دوربین های ارزان قیمت بکار رفته در تلفن های همراه گرفته تا صنایع ساخت اپتیک های ماهواره ای نیازمند اسپکتروفتومتر و اندازه گیری های مربوطه می باشد.

در ساده ترین حالت یک اسپکتروفتومتر uv-vis شامل منبع نور، نگهدارنده نمونه و یک دتکتور می باشد. اسپکتروفتومتری تجاری برای اولین بار در سال 1940 وارد بازار شد.  

مزایای اسپکتروفتومتر uv-vis

از مزایای دستگاه اسپکتروفتومتر uv-vis می توان به سادگی، کوچکی و ارزانی آن اشاره کرد و خطای جزئی به دلیل عدم ثبات محیط اندازه گیری از معایب اسپکتروفتومتر uv-vis است.

کاربردهای تکنیک اسپکتروفتومتر uv-vis
  • تجزیه و تحلیل DNA و RNA
  • تجزیه و تحلیل دارویی
  • کشت باکتری
  • تجزیه و تحلیل نوشیدنی

امیدواریم این مقاله در بالا بردن اطلاعات شما در مورد بررسی و خرید دستگاه اسپکتروفتومتر uv-vis به شما کمک کرده باشد. برای اطلاع از دستگاه اسپکتروفتومتر uv-vis و خرید آن می توانید به سایت سام پارس اکسیر مراجعه نمایید. 

نظر
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو
دسته بندی