• فارسی

BLOG

Blog

اخبار و مقالات
Types of chromatography devices and their applications

Types of chromatography devices and their applications

 دستگاه کروماتوگرافی یکی از دستگاه‌های مورد استفاده در بسیاری از آزمایشگاه‌های تجزیه است و کروماتوگرافی یک اصطلاح کلی است که در آزمایشگاه‌ها برای جداسازی ترکیبات استفاده می‌شود. ترکیب مورد نظر در مایعی به نام فاز متحرک حل شده و از ساختار دیگری به نام فاز ثابت عبور داده ...

000 Articles

000 Articles

شرکت « سام پارس اکسیر» از دهه نود پا به عرصه فروش و ارائه تجهیزات آزمایشگاهی گذاشت .پشتوانه علمی و تجربی مدیران متخصص و بنام این شرکت را جهت ارائه تجهیزات و خدمات متکی به فناوری های مدرن به مشتریان سراسر کشور به کار گرفته ایم تا بتوانیم ...

00 Articles

00 Articles

شرکت « سام پارس اکسیر» از دهه نود پا به عرصه فروش و ارائه تجهیزات آزمایشگاهی گذاشت .پشتوانه علمی و تجربی مدیران متخصص و بنام این شرکت را جهت ارائه تجهیزات و خدمات متکی به فناوری های مدرن به مشتریان سراسر کشور به کار گرفته ایم تا بتوانیم ...