• فارسی

Products

Auxiliary and consumable parts

Auxiliary and consumable parts of laboratory equipment

Many users of laboratory equipment, especially gas and liquid chromatography devices, face some problem with regard to lack of consumable or spare parts Length of working life. These problems may have occurred due to the inability of a foreign company’s representative to supply parts on time or because of trade sanctions. Sam Pars Exir provides all auxiliary and consumable parts of laboratory equipment in the shortest possible time, and through installing and training by expert personnel in all parts of Iran is the right solution for your problems.

 

You can register on the website or contact our colleagues in the sales department to submit an order for the part you need.

GC Septume

HPLC needle ALS

سام پارس اکسیر
سام پارس اکسیر

GC manual syringe

قطعات دستگاه کروماتوگرافی گازی

GC Septume

HPLC Gold seal

HPLC Vial

سام پارس اکسیر
قطعات دستگاه کروماتوگرافی مایع

HPLC outlet valve

قطعات دستگاه کروماتوگرافی گازی

GC liner O-Ring

HPLC plunger seal

HPLC inlet valve

سام پارس اکسیر

Ferrule Graphite